YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ

(Trafo Bakım Müşavirliği)


Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir? Zorunlu mudur?

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır?

► İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut yüksek gerilim tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.

► Yüksek gerilim tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

► İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

► İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleştirilir.

► İşletmeye ilişkin topraklama testlerini, işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

YASAL DAYANAKLAR

EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

http://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=37

► 1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Paksoy Enerji Ltd. Şti. olarak Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmeti verdiğimiz tesislerin senelik zorunlu olan topraklama, paratoner ölçüm hizmetlerini  ÜCRETSİZ vermekteyiz.