LPG SORUMLU MÜDÜR HİZMETİ


Sorumlu müdür; 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği”nin 15. Maddesinde yükümlülükleri, 16. Maddesinde Hak ve Yetkileri, 17. Maddesinde sorumlulukları belirtilen kişidir. Sorumlu müdürlük hizmeti, anılan Yönetmelikte belirtilen yükümlülük ve sorumluluklar kapsamında otogaz istasyonu için sürekli ve kesintisiz bir hizmeti ifade eder.

“Dolum tesisi ve otogaz istasyonununda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla 3 (üç) otogaz istasyonunda görev alabilir.”

Yine “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği” MADDE 8`e göre; Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

Paksoy Enerji Ltd. Şti. olarak LPG sorumlu müdürlük hizmeti verdiğimiz tesislerin senelik zorunlu olan topraklama, paratoner ve katodik ölçüm hizmetlerini  ÜCRETSİZ vermekteyiz.